Spastyczność rehabilitacja jakie są jej przyczyny i jak wart rozpocząć leczenie?

2023-04-07 0 Comments

Spastyczność rehabilitacja jest to zwiększone napięcie mięśni, które następuje z uszkodzenia górnego neuronu ruchowego. Ma ono styl piramidy co świadczy, iż jest to cześć systemu nerwowego, który kontroluje ruchy niezależne i pozę ciała. Spastyczność rehabilitacja zazwyczaj dotyczy ona całej grupy mięśni. Spastyczność rehabilitacja nie pojawia się od razy po urazie zaledwie kilkanaście lub choćby parę …