Jak dobrać najbardziej kompetentne szkolenie NDT Bobath?

2024-04-02 0 Comments

Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, przygotowane jest przez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest faktycznie szeroko stosowana na całym świecie w terapii maluchów oraz dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, prowadzony przez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały kluczową rolę w kształtowaniu tej strategii w leczeniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane również jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest wyjątkowo pomocne w rehabilitacji wcześniaków, dzieci i dzieci najmłodszych.
Założenia i procedury postępowania wykorzystywane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest zwykle uznawane strategia terapeutyczna skupia się na poprawie funkcji ruchowych, harmonii i ogólnego rozwoju u osób z schorzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dobrane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces wzrostu i adaptacji systemu do bycia w powszechnym życiu. Jej uniwersalność i skuteczność przyczyniły się do jej powszechnego wykorzystania na całym świecie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie relacji między czuciem a ruchem w rozwoju niemowlęcia oraz ich wpływ na rozwój malucha: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na badaniu, jak różne elementy sensoryczne i motoryczne działają na siebie wzajemnie w ciągu rozwoju dziecka. Będzie to obejmować zarówno teorię, kiedy i właściwe wdrożenia w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania innych rodzajów zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 będzie skupiało się na identyfikacji i klasyfikacji rozmaitych rodzajów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby zainteresowani mogli dobrze diagnozować problemy chorych i dostosowywać odpowiednie podejścia terapeutyczne.


3. Doskonalenie umiejętności w zasięgu oceny i analizy problemów dzieci z MPDz: Zainteresowani będą kształtować się efektywnych metod oceny i praktyki problemów powiązanych z MPDz u niemowląt, co pozwoli im lepiej poznać potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.
4. Doskonalenie zdolności skutecznego wykorzystywania technik oraz wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na praktycznych aspektach terapii, ucząc uczestników skutecznego stosowania różnych procedur i wsparć w pracy z niemowlakami z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i połączonego programu terapeutycznego dla chorego, zgodnego z zasadami ICF, w oparciu o rozmowę, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zaciekawionego lub jego opiekunów: Zainteresowani będą doskonalić kompetencje w tworzeniu dopasowanych programów terapeutycznych dla swoich pacjentów, przestrzegając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) również informacje zdobyte podczas wywiadu, badań klinicznych i testów, a także oczekiwań chorego i jego opiekunów.
6. Zapoznanie się z formami zgodności z opiekunami| pacjenta oraz ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie reklamował doskonalenie zdolności współpracy z opiekunami pacjentów, integrując ich w proces terapeutyczny oraz dostarczając im odpowiednie wsparcie i szkolenie, żeby mogli skutecznie pomagać dziecku w mieszkaniu oraz w normalnym życiu.